Impressum

Internetový obchod www.digitalgolf.sk je prevádzkovaný spoločnosťou SVK Investments s.r.o.

SVK Investments s.r.o.
Stará Vajnorská 11
831 04
Bratislava
Slovensko

IČ DPH: SK2023844339
IČO: 47383127

+421 2 20 91 04 04
eshop@digitalgolf.sk

Spoločnosť SVK Investments s.r.o. je platcom DPH.
Všetky ceny v našom obchode sú zmluvné, uvádzané s DPH a sú konečné.

Zápis v OR: Okresný súd Bratislava I
Oddiel Sro, vložka číslo: 91581/B 

BANKOVÉ SPOJENIE:

Peňažný ústav: Tatra Banka, a.s.
Č.účtu/kód: 2923901316/1100
IBAN: SK7911000000002923901316
SWIFT: TATRSKBX

Vážení zákazníci, 

informujeme Vás, že akékoľvek svoje práva a nároky si môžete voči nám uplatňovať aj v rámci alternatívneho on-line riešeného sporu. On-line riešenie sporu zabezpečuje Európska komisia a slovenské kontaktné miesto riešenia sporov on-line (RSO). Rovnako aj naše nároky voči Vám môžu byť uplatnené prostredníctvom európskej platformy.

Sťažnosť môžete podať prostredníctvom platformy riešenia sporov on-line (RSO) na stránke 
http://ec.europa.eu/consumers/odr/index_en.htm

Využitie alternatívneho riešenia sporu šetrí peniaze a čas, keďže Vaša sťažnosť bude vybavená do 90 dní a bez značných finančných výdavkov.

V prípade akýchkoľvek problémov nás kontaktujte na eshop@digitalgolf.sk.

Orgán dozoru: 
Slovenská obchodná inšpekcia (SOI) 
Inšpektorát SOI pre Bratislavský kraj 
Prievozská 32, P.O. Box 5,820 07 Bratislava 27 
odbor technickej kontroly výrobkov a ochrany spotrebiteľa a právny odbor 
tel. č.: +421 2/ 58272 172, +421 2/58272 104 fax č.: +421 2/ 58272 170 
http://www.soi.sk 
http://www.soi.sk/sk/Podavanie-podnetov-staznosti-navrhov-a-ziadosti.soi

Scroll To Top