Doruńćenie do ūüéĄ

Contact

E-Shop

eshop@digitalgolf.sk
+421 2 21 00 09 01

DIGITALGOLF

Adresa predajne:
Star√° Vajnorsk√° 11, Bratislava, 831 04
Tel: +421 2 21 00 09 01

Otv√°racie hodiny Po - So: 10:00 - 19:00

Adresa pre vr√°tenie tovaru

SVK Investments s.r.o. ( DIGITALGOLF )

Star√° Vajnorsk√° 11,

Bratislava, 831 04
Tel: +421 2 21 00 09 01

Prev√°dzkovateńĺ

SVK Investments s.r.o.
Star√° Vajnorsk√° 11 , Bratislava, 831 04
IńĆO: 47383127
IńĆ DPH: SK2023844339

 

Org√°n dozoru:
Slovensk√° obchodn√° inŇ°pekcia (SOI)
InŇ°pektor√°t SOI pre Bratislavsk√Ĺ kraj
Prievozsk√° 32, P.O. Box 5,820 07 Bratislava 27
odbor technickej kontroly v√Ĺrobkov a ochrany spotrebiteńĺa a pr√°vny odbor
tel. ńć.: 02/ 58272 172, 02/58272 104 fax ńć.: 02/ 58272 170
http://www.soi.sk
http://www.soi.sk/sk/Podavanie-podnetov-staznosti-navrhov-a-ziadosti.soi

Scroll To Top